Vergi ve İdare HUKUKU

VERGİ VE İDARE HUKUKU

Büromuz, Gerçek ve Hükmi Şahısların Resmi Kurumlarla olan başta vergilendirme ve Cezai işlemler olmak üzere her türlü ihtilaflar ile ilgili olarak uzlaşma görüşmeleri, vergi zıyaı ve usulsüzlük cezalarının iptali, resen tahakkuk işlemlerine karşı iptal davaları, vergi -gümrük kaçakçılığından doğan para cezalarının iptali, dahilde-hariçte işlem rejiminden kaynaklanan uyuşmazlıklar, damping vergilerinin iptali, yanıltıcı ve sahte belge kullanma iddiası ile tahakkuk ettirilen vergi ve cezalarının iptali amacıyla müvekkillerini vergi daireleri ve vergi mahkemeleri önünde temsil etmektedir.

TAKİP EDİN
BLOG / DUYURU

Diğer Hizmetler

Acil Soru ve Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin