İCRA & İFLAS HUKUKU

İCRA VE İFLAS HUKUKU

Tahsil edilemeyen ihtilaflı alacak ve hakların takibi, tesbiti ve tahsili hususunda Müvekkkillerine Her nevi Resmi Kurum ve Mahkemeler nezdinde avukatlık hizmeti vermekteyiz, Ayrıca alacağın tahsili için cebri icra yollarına başvurulması gerektiği durumlarda, ihtiyati haciz ve tedbir başvuruları, alacağın temliki, fiili ve kaydi haciz işlemleri, icra iflas kanunundan kaynaklanan cezai şikayetler, menkul ve gayrimenkul satışları, sıra cetveline ve alacağa itiraz, muvazaalı alacakların ve tasarrufların iptali ve benzeri işlemler ile veriye dayalı, hızlı ve hatasız olarak ihtilaflı alacakların tahsilini gerçekleştirmektedir.  


Diğer yandan icra-iflas sürecinde borçlu sıfatıyla yer alan müvekkiller için, borçtan kurtulma, borcun nakli, istirdat, istihkak, iptal davaları yeniden yapılandırma ve iflas erteleme işlemleri sırasında hukuki destek verilmektedir.

TAKİP EDİN
BLOG / DUYURU

Diğer Hizmetler

Acil Soru ve Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin